สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว
 
     

      ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัท  Google Thailand อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กรอนิกส์ (e-mail) ระบบใหม่ ทดแทนระบบเดิม ภายใต้โดเมน tsu.ac.th  จึงจำเป็นต้องงดการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่  12 -28 ก.พ.61 โดยจะเปิดใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ตั้งแต่วันที่ มี.ค. 61 เป็นต้นไป ทั้งนี้บุคลากรยังคงสามารถใช้งานระบบจดหมายอิเล็กรอนิกส์ภายใต้โดเมน scholar.tsu.ac.th ได้ที่ http://auth.tsu.ac.th/moodle/login/index.php ตามปกติ