สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
สำ�ั��อม�ิว��อร� �ั�ลุ�
 ��ย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
บริการข้อมูล
รายงานตามการประกันคุณภาพฯ
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
จุลสาร/จดหมายข่าว (e-News)
การจัดการความรู้
 
 
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      คู่มือ
           คู่มือการใช้ Proxy

Proxy Server คืออะไร

      ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ ข้อมูลจะถูกเรียกมาจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการโดยตรง ซึ่งจะพบว่า เมื่อมีผู้ใช้หลายๆ ราย เรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้กับผู้ใช้แต่ละราย โดยเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน อันจะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องรอคอยการเรียกข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลานาน และยังเป็นการใช้งานช่องสื่อสาร (bandwidth) ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด และมีราคาแพงมาก ไปโดยเปล่าประโยชน

      Proxy Server คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และกำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนเรียกใช้ข้อมูล  WWW ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่เรียกข้อมูล WWW มาให้บริการแก่ผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลที่เคยถูกเรียกนั้นไว้ ในเครื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้นซ้ำ ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่(ส่วนใหญ่)เคยมีผู้เรียกใช้มาก่อนได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ อันจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

      ขั้นตอนการทำงานของ Proxy Server เมื่อผู้ใช้ติดต่อ WWW ผ่าน Proxy Server เครื่องจะทำการตรวจสอบก่อน ว่ามีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ในเครื่องอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็จะไปเรียกข้อมูลมาให้ใหม่ และจัดเก็บไว้ในเครื่องเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ครั้งต่อไป ถ้าพบว่ามี จะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ว่ามีความทันสมัยตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันจะทำการส่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องไปให้ผู้ใช้ทันที แต่ถ้าไม่ตรงกัน Proxy จะไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาให้ใหม่

การติดตั้ง Proxy สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วิธีติดตั้งใน Windows XP

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หลังจากนั้นเลือกเมนู Tools -->  Internet Options


2. จากนั้นคลิกที่ connections แล้วกดปุ่ม LAN Setting

3. ให้ทำเครื่องหมาย ที่ช่อง Use a proxy server และ  Bypass proxy server for localaddresses 
   
ใส่ชื่อของ Proxy Server ที่ต้องการ
       uninet.tsu.ac.th (เส้นทางหลัก)
       tot.tsu.ac.th (เส้นทางสำรอง)
       cat.tsu.ac.th  (เส้นทางสำรอง)

 
   ใส่หมายเลข Port เป็น 8080 แล้วกดปุ่ม Advanced

4. เมื่อกดปุ่ม Advanced จะแสดงหน้าต่าง Proxy Setting ขึ้นมา ใส่ *.tsu.ac.th ใน ช่อง “Do not use proxy server for addresses beginning with:” หลังจากนั้นกดปุ่ม OK ในทุกหน้าจอ เพื่อตกลงยอมรับการติดตั้ง Proxy