สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
สำ�ั��อม�ิว��อร� �ั�ลุ�
 ��ย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
บริการข้อมูล
รายงานตามการประกันคุณภาพฯ
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
จุลสาร/จดหมายข่าว (e-News)
การจัดการความรู้
 
 
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      คู่มือ
           คู่มือการใช้ VPN

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการ VPN (Virtual Private Network) สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุดประสงค์
    1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้จากเครื่องที่บ้านผ่านระบบ ADSL ของบริษัทผู้ให้
        บริการ TOT หรือ TT&T
    2. หากท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและใช้งานระบบเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ VPN มายัง
        มหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
    3. การเชื่อมต่อ VPN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย
        เช่น การค้นหาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Science Direct)

ข้อกำหนดเครื่องผู้ใช้งาน
   1. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista
   2. การติดตั้งและใช้งานต้อง login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เหมือนระบบ e-Mail
   3. มีโปรแกรม Internet Explorer
    

Download โปรแกรม VPN Clientสำหรับครื่องคอมพิวเตอร์ คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 32bit คู่มือการติดตั้ง
VPN Client Windows 64bit คู่มือการติดตั้ง
Fortinet_CA_SSLProxy คู่มือการติดตั้ง
สำหรับระบบปฏิบัติบนอุปกรณ์มือถือ
- ระบบปฏิบัติการ iOS คู่มือการติดตั้ง
- ระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการติดตั้ง