สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
สำ�ั��อม�ิว��อร� �ั�ลุ�
 ��ย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
บริการข้อมูล
รายงานตามการประกันคุณภาพฯ
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
จุลสาร/จดหมายข่าว (e-News)
การจัดการความรู้
 
 
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      คู่มือ
           คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ภายใน (IP Phone)