สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
บริการของเรา
เช่าห้องปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
บริการแก้ปัญหาอุปกรณ์ IT
 
เช่าห้องปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการอบรมคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยมีห้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ประสิทธิภาพในการใช้งานแก่ท่านที่สนใจ

การใช้บริการ
  • ผู้ขอใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอเช่าห้องพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป โทร 0-7431-1885 -7 ต่อ 4100 , 4101

อัตราค่าบริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อัตราค่าบริการ

ห้อง C103 จำนวน 72 เครื่อง

8,000 บาท/วัน

ห้อง C104 จำนวน 27 เครื่อง

4,000 บาท/วัน

ห้อง C105 จำนวน 50 เครื่อง

6,000 บาท/วัน

รายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ห้อง C103

CPU Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz
Ram 1.0 Gby
Harddisk 160 Gby
Monitor 19" LCD
Windows XP Professional SP3
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- อุปกรณ์
- ไมโครโฟน ไร้สาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพชม...ห้องปฏิบัติการ C103 แบบ 360 องศา


ห้อง
C104

CPU Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz
Ram 2.0 Gby
Harddisk 160 Gby
Monitor 19" LCD
Windows XP Professional SP3
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- อุปกรณ์
- ไมโครโฟน ไร้สาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพชม...ห้องปฏิบัติการ C104 แบบ 360 องศา

 

ห้อง c105

CPU Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz
Ram 2.0 Gby
Harddisk 160 Gby
Monitor 19" LCD
Windows XP Professional SP3
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- อุปกรณ์
- ไมโครโฟน ไร้สาย 1
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพชม...ห้องปฏิบัติการ C105 แบบ 360 องศา

วัน และเวลาให้บริการ
ให้บริการในวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)