สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
บริการของเรา
เช่าห้องปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
บริการแก้ปัญหาอุปกรณ์ IT
 
ระบบสารสนเทศ กลับหน้าหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยลัยทักษิณ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ e-University  ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ ระบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

1.ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    จำนวน  35 ระบบ       คลิก

2.สถิติการใช้งานใช้ (แต่ละระบบ)    คลิก

- ระบบยืม - คืน Notebook
-
วารสาร E-learning
-
ระบบตรวจสอบการใช้โทรศัพท์
-
พื้นที่ให้บริการ WiFi ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
-
ระบบการจัดการเรียนรู้ TSU Learning
-
กระดานเสวนาโครงการ IT สู่ชุมชน
-
ระบบป้องกันไว้รัส Microsoft Security Essentails 
-
สถิติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
ระบบบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
-
TSU NETWORK Status&Traffic
-
ระบบจองห้องผ่านอินเตอร์เน๊ต
-
การใช้งาน Remote Access
-
ระบบควบคุมการพิมพ์
-
Web hosting
-
คู่มือ...การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงบนระบบปฏิบัติการ Windows 
-
CCagent 
-
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ     
-
แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ Computer Clean Project  
-
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference)