สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ/แผนที่
ร้องเรียน/เสนอแนะ
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก


ดู สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : http://cc.tsu.ac.th อีเมล์ : staffcom@tsu.ac.th
 
โทรศัพท์ : 074-317600 โทรสาร : 074-317699
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
  สำนักงานเลขานุการ 4100 ,4101 ,4102 ,4111 ,4112 ,4555 
  ฝ่ายบริการและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 4400, 4401, 4402, 4403, 4404,4408
  ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่าย 4200 ,4201 ,4202 ,4203 ,4204 ,4205 
  ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 4300 ,4301 ,4302 ,4303 ,4304 ,4305 ,4308 ,4309