สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
ระบบสารเทศสำนักคอมฯ
ระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์ กลับหน้าหลัก

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการโครงการ IT Clinic
- แบบลงทะเบียนรับบริการไอทีคลีนิค (สำหรับนิสิต)
- แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการไอทีคลีนิค (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- ระบบยืม - คืน Notebook
-
วารสาร E-learning
-
ระบบตรวจสอบการใช้โทรศัพท์
-
พื้นที่ให้บริการ WiFi ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
-
ระบบการจัดการเรียนรู้ TSU Learning
-
กระดานเสวนาโครงการ IT สู่ชุมชน
-
ระบบป้องกันไว้รัส Microsoft Security Essentails 
-
สถิติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
-
ระบบบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
-
TSU NETWORK Status&Traffic
-
ระบบจองห้องผ่านอินเตอร์เน๊ต
-
การใช้งาน Remote Access
-
ระบบควบคุมการพิมพ์
-
Web hosting
-
คู่มือ...การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงบนระบบปฏิบัติการ Windows 
-
CCagent 
-
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ภายใน (IP Phone) 
-
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ภายใน (ระบบเก่า) 
-
คู่มือการใช้ VPN