มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ข้อควรระวังหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
ประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสติ๊กเกอร์ Line ใคร ๆ ก็ทำได้ รุ่นที่ 1
งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว
แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน)
สำนักคอมพิวเตอร์ งดบริการระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค.60
ผลงานการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)
ผลงานการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
ประกาศผลรางวัลโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
สำนักคอมพิวเตอร์งดบริการระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.60 เนื่องจากอยู่ในกระบวนการส่งมอบและตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล
สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ ระหว่างวันศุกร์ ที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักคอมพิวเตอร์งดบริการระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 60
สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2560 วันตรุษจีน และวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ชดเชยวันตรุษจีน (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)
งดให้บริการ ในเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
แจ้งปิดทำการ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เนื่องจากวันสารทไทย (ทำบุญเดือน 10 หลัง)
แจ้งปิดทำการ วันที่ 12 กันยายน 2559 เนื่องจากวันหยุดราชการพิเศษ วันอีฎิ้ลฟิตริ
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ ในวันที่ 13-17 เมษายน 2559
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอมอบปฏิทินของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2558


หน้าที่ :