มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab
ต้อนรับ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานบริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กรฏาคม 2559
โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาและบุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
บรรยากาศการค้นหา Mr. Miss และ Miss Queen Green ICT 2015
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
พิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเครือข่าย ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเปิดสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
โครงการศึกษาดูงานด้าน data center ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558


หน้าที่ :