มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บบล็อก (Blog) อย่างง่ายด้วย WordPress
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab
ต้อนรับ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานบริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กรฏาคม 2559
โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาและบุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
บรรยากาศการค้นหา Mr. Miss และ Miss Queen Green ICT 2015
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5-8 มกราคม 2559
พิธีเปิดห้อง TSU STUDENT LOUNGE ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :