มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์พื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Dreamweaver ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผลงานผู้เข้าแข่งขันโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บบล็อก (Blog) อย่างง่ายด้วย WordPress
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab
ต้อนรับ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ศึกษาดูงานบริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กรฏาคม 2559
โครงการสร้างความร่วมมือบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาและบุคลากรด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้งาน TSU Google Apps for Education
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
บรรยากาศการค้นหา Mr. Miss และ Miss Queen Green ICT 2015


หน้าที่ :