สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.58 ถึงวันที่ 30 เม.ย.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วันที่ 23 กรกฎาคม 2557