สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.59 ถึงวันที่ 30 เม.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)”
 
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แนะนำวิธีการติดตั้ง และการเข้าใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรด้านไอทีให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกล่าวฯ จำนวน 23 คน จาก 13 หน่วยงาน