สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา
  
 
 
ภารกิจหลัก
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภารกิจหลักของกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริงสำนักฯ
วีดีทัศน์แนะนำสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
เว็บเก่าสำนักคอมฯ
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก


ดู สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : http://cc.tsu.ac.th อีเมล์ : staffcom@tsu.ac.th
 
โทรศัพท์ : 074-317600 โทรสาร : 074-317699
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :
  สำนักงานเลขานุการ 4100 ,4101 ,4102 ,4111 ,4112 ,4555 
  ฝ่ายบริการและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4408
  ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่าย 4200 ,4201 ,4202 ,4203 ,4204 ,4205 
  ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 4300 ,4301 ,4302 ,4303 ,4304 ,4305 ,4308 ,4309