มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา
  
 
  ภาพข่าวกิจกรรม กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การติดตั้งและใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (e-Conference)”
นักเรียน ครู จากวิทยาลัยการอาชีพละงู ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับกลุ่มอสม. อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
โครงการสแกนลายนิ้วมือนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน(สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ)


หน้าที่ :