สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.59 ถึงวันที่ 9 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวนสาระการอบรมสหกิจศึกษา
 
     
ประมวลสาระการฝึกอบรมสหกิจศึกษา  จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
รายละเอียด