สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิิตรลด
 
     
รับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในโครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา กทม.
รายละเอียด