สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ
   
สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คู่มือมาตรฐาน