มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา  กลับหน้าหลัก
ใบสมัคร บ.เบทาโกร จก.
กฟผ.รับนิสิตฝึกงาน ปี 2561 หลายอัตรา
Gistda รับนิสิตสหกิจศึกษา
ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 (สมัครผ่านสำนักงานสหกิจ)
รับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิิตรลด
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ จากเครือข่ายฯ 3
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ จากเครือข่ายฯ 2
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ จากเครือข่ายฯ
รายชื่อสถานประกอบการ รับนิสิตสหกิจ ม.ทักษิณ ปี 54-60


หน้าที่ :