Thaksin University - Computer - DreamSpark Premium
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา l พัทลุง
 
เกี่ยวกับ Microsoft DreamSpark กลับหน้าหลัก

        มหาวิทยาลัยทักษิณได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติ งาน ด้วยเหตุนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้มีความร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการดำเนินโครงการ Microsoft DreamSpark Premium เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถ ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft ไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 201 รายการ โดยรวมถึงซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น Microsoft Windows 7 และ 8, Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft SQL Server 2012 และ Microsoft Access 2010 เป็นต้น ยกเว้นซอฟต์แวร์ชุด Microsoft Office