TSU eduroam
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ l สงขลา l พัทลุง
 


เกี่ยวกับระบบ
TSU eduroam คืออะไร
 
TSU eduroam คืออะไร กลับหน้าหลัก

         มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก eduroam (Education Roaming) ซึ่งให้บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรให้สามารถชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองเพื่อเชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาอื่นในเครือข่ายของ eduroam ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

         eduroam เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร โดย Radius server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้ 

      สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)