ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมชี้แจงและอบรมการใช้งานการลงรับเอกสารผ่านระบบบัญชี 3 มิติ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

                     ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบการลงรับเอกสารขออนุมัติเบิกเงิน ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ โดยใช้การแสกนบาร์โค้ด แทนการลงรับเอกสารในสมุด เพื่อช่วยให้สามารถติดตามเอกสารได้ จึงได้จัดประชุุมและอบรมการใช้ระบบดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

อกสารประกอบการประชุม

 - ระบบการลงรับเอกสารขออนุมัติเบิกเงินผ่านระบบบัญชี 3 มิติ 


แบบฟอร์ม
 
- รายงานโครงการ ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม