ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมและผังบัญชี 3 มิติใหม่ mapGF_Ver.60 (เริ่มใช้ปี งปม 2561)
 
     

ค่าใช้จ่ายและกิจกรรม เริ่มใช้ปี งปม. 2561 สำหรับหน่วยงาน  (ปรับปรุง 8/11/2560)
ค่าใช้จ่ายและกิจกรรม เริ่มใช้ปี งปม. 2561 สำหรับหน่วยงาน  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 20/12/2560)