ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
     
 ด้วยฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดังนั้นจะขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินต่อไป 
หรือ คลิกที่นี่