ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
ระบบสารสนเทศฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ระบบประเมินออนไลน์
ระบบแจ้งผลการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
ระบบบริหารสัญญา
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยใช้รหัสบาร์โค้ด
ระบบการจัดทำแผน และรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ระบบสารสนเทศฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กลับหน้าหลัก
    ระบบแจ้งผลการจ่ายเงินผ่านธนาคาร  
ไม่พบข้อมูล
-->