ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
     
 
ระบบสารสนเทศฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ระบบแจ้งผลการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
ระบบประเมินออนไลน์
ระบบบริหารสัญญา
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยใช้รหัสบาร์โค้ด
ระบบการจัดทำแผน และรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ระบบสารสนเทศฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กลับหน้าหลัก
    ระบบบริหารสัญญา  
ไม่พบข้อมูล
-->