ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ
แผนกลยุทธ์
การจัดการความรู้
 
ติดต่อเรา กลับหน้าหลัก

วิทยาเขตสงขลา : อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๗)

ชั้น ๒ ห้อง           โทรศัพท์ /โทรสาร : ๐๗๔-๓๑๔๘๐๑

เบอร์ภายใน 

- ภารกิจการเงินรับ (๖๓-๗๓๐๕)

- ภารกิจการเงินจ่าย (๖๓-๗๒๑๑)

 -ภารกิจเงินเดือน(๖๓-๗๓๒๓)

- ภารกิจบัญชี(๖๑-๗๐๐๓)

- ภารกิจงบประมาณ(๖๑-๗๑๙๑,๗๑๙๒)

ชั้น ๔ ห้อง ๗๔๕ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๔-๔๔๓๙๔๔

เบอร์ภายใน

- ภารกิจพัสดุ(๖๓-๗๕๐๗)

วิทยาเขตพัทลุง : อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม)

ชั้น ๑ ห้อง ทษ        โทรศัพท์/โทรสาร :

เบอร์ภายใน

- ภารกิจ(๖๑-๗๑๖๕,๗๑๖๖,๗๑๖๗)

ชั้น ๒ ห้อง ทษ        โทรศัพท์/โทรสาร :

เบอร์ภายใน

- ภารกิจ(๖๑-๗๑๙๐)