คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
0 0 0 0 0 0
 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะ “เษกสร้อยสวมกรรณ” ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัมมนา ๔ (๑๓๒๑๐-๑๓๒๑๑) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ...
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือขายครูสังคมศึกษาภาคใต(คร้ังที่ ๗)...
สารคณบดี ฉบับที่ 37...
เชิญร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ ครั้งที่ 10...
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ ณ วัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0

      กรกฎาคม 2560      
       
อาพฤ
252627282930 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 3112345