คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
ขอเชิญร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงโล่ทานพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 19-20 สิงหาคม 2561...
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9 ...
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ “ค่ายภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ วันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา...
ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2018...
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกทุน International Summer Program ณ Atma Jaya Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา...
ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังรับสมัครเรียนปริญญาโท...
กำหนดสอบ TOEFL ประจำปี 2561...
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0

      กรกฎาคม 2561      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1516 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
Get the Flash Player to see this player.
More...