คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนักศึกษาจาก University Sains Malaysia (USM)โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามลายู กับนิสิตหลักสูตรภาษามลายู
 
     

วันนี้​ 5 พ.ย​. 61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก​ University Sains Malaysia (USM)​โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามลายู​ กับนิสิตหลักสูตร​ภาษามลายู​ โดยมี​ ดร.อุกฤษ​ฎ์​ มูสิกพันธ์​ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย​ บริการวิชาการ​ และวิเทศสัมพันธ์​ รศ.ดร. ณฐพงศ์​ จิตรนิรัตน์​ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ อ.ดร.ขวัญจิตต์​ สุวรรณนพรัตน์​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย​ พร้อมด้วยอาจารย์​กามารุดดี​น​ อิสายะ​ ประธานหลักสูตร​ศศ.บ.(มลายู)​และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ