คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.60 ถึงวันที่ 6 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
 
     
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๘  ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) ระหว่างวันที่ ๔-๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง : ข้อมูลเพิ่มเติม