คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560