คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.60 ถึงวันที่ 20 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนส่งเสริมคณะกรรมการสโมสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560