คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.60 ถึงวันที่ 7 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญร่วมโครงการ “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
 
     

สาขาวิชาภาษาตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

 ขอเชิญ

 นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

ในกิจกรรม“English Day Celebration”

Theme: English as a Window to an Expanding World

เพื่อชิงถ้วยรางวัล

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขล