คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.61 ถึงวันที่ 7 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนามคม 2561


ใบสมัคร