คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ