คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.61 ถึงวันที่ 7 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สง
 
     

การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1
The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018
“การจัดการความท้าทายในยุค 4.0”
(Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation)
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
 โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เข้าเว็บไซต์โครงการ