คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.61 ถึงวันที่ 16 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9
 
     

หัวเรื่อง : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9 
วันที่   13 – 15 สิงหาคม 2561
ป่าฝน เมืองร้อน
ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง 


 

 

กำหนดการ     

หนังสือเชิญ 

ใบสมัคร