คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ google Application
 
     
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้ Google Application" เพื่อพัฒนาการบริการเชิงรุกสำหรับห้องสมุดยุคใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 13410 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หนังสือเชิญ


กำหนดการ


แบบตอบรับ