คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 9 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกกวีนิพนธ์ โครงการรวมบทกวี 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทกวีรุ่นเยาว์
 
     
ประกาศผลการคัดเลือกกวีนิพนธ์ "โครงการรวมบทกวี 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ"  ประเภทกวีรุ่นเยาว์


ประกาศ