คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคณะสร้างสุข ตลาดนัด HUSO
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดกิจรรมคณะสร้างสุข ตลาดนัด HUSO เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร โดยให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการช้อป ชิม ขาย-ซื้อสินค้า ภายใต้ตึกคณะ ช่วงบ่ายวันพุธตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น. โดยเปิดตลาดวันแรก ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ครึ้นเครง