คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุน/วิจัย
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปี 2562 ประเภทการวิจัยพื้นฐาน โดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดรับทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปี 2562 ประเภทการวิจัยพื้นฐาน โดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่ออนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและนำทุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางสังคมและ/หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.huso.tsu. ac.th   เลือกที่กลุ่มงานสำนักงาน > งานวิจัย 
โดยส่งโครงการวิจัยฯ ได้ที่ นางสาวสมสมัย เอียดทอง ส่วนงานวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561