คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรู้การประดิษฐกระทงวัตถุธรรมชาติ
 
     

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำวน 20 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง  เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการทำกระทงด้วยใบตอง โดยมี อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยเป็นผู้ฝึกสอน