คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกงาน/สหกิจ/รับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติ
  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาไทย และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทยหรือภาษาบาลีและสันสกฤต
   2.กรณีความรู้ความสามารถในการสอนรายวิชาอักษรจาร คำยืม ภาษาบาลีและสันตกฤต หรือภาษาเขมร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   3.มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
   

กำหนดรับสมัคร   ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่  http://ejob.tsu.ac.th
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
 - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักอธิบการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 074317616
 -  วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 074609616
   Website : www2.tsu.ac.th/org/capr