คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์​ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation
 
     
23​ พ.ย. 2561 นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์​ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่​ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ​ การแพทย์ฉุกเฉิน​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา​ และทีมงานพยาบาล​ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแก่นิสิต