คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9
 
     
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเชิงกวี ในงานชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่  9 [เหมือนลืมใครไว้ข้างหน้า] & [เราต่างมุ่งไปข้างหลัง] ณ ห้องสัมมนา  ชั้น 3 ห้อง 13315  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา