คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือกับรร.นวมินทราชูทิศทักษิณ และรร.นราธิวาส
 
     
วันที่ 27 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนนราธิวาส เกี่ยวกับการรับนิสิตในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช่วยเหลือด้านวิชาการและบุคคลากรระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต