คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรประวัติศาสตร์ นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
 
     
27 พย 61 หลักสูตรประวัติศาสตร์ นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาคใต้อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของหลักสูตรประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ