คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 5 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับบริษัทเพียวฟู้ดส์จัดค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา
 
     
เมื่อวันที่ 1- 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด  จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณาปีที่ 3 ณ หนานสวรรค์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  เพื่อให้นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้คิดโจทย์และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาจากผู้ประกอบการจริง โดยมีคุณรัชนก กล่ำโพล้ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเพียวฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้มาบรี๊ฟโจทย์ และตัดสินผลงานโฆษณาด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรชนก ชิดไชยสุวรรณ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มาช่วยกระเทาะไอเดีย