คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 5 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ชั้นปีที่ 4 ผ่านเข้ารอบตัดสิน และได้รับรางวัลชมเชย (แนวเรื่องที่ 1 มีอะไรอยู่ในป่า ชื่อเรื่อง เข้าป่า ) โครงการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561