คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุน/วิจัย
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : “ทุนภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ ประจำปี 2561
 
     
               ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยภายนวันที่ 3 มกราคม 2562


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม