คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.62 ถึงวันที่ 8 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
 
     
              เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรส่งมอบความสุขเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ให้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ผู้อวุโส ซึ่งทุกท่านได้อำนวยพรและฝากความระลึกถึงพร้อมทั้งมอบพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ได้รับพรปีใหม่ พ.ศ.2562โดยทั่วกัน